ciemnosp80 - Grzegorz Ptaszyński Radny Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Ciemno na chodniku prowadzacym do Szkoły Podstawowej 80.

Będzie oświetlenie przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 80 w stronę ul. Olsztyńskiej.
 
Właśnie zostały położone przewody zasilające i podstawy pod lampy na terenie szkoły aby oświetlić tonący w ciemności dotąd chodnik prowadzący z ul. Opolskiej do zakrętu ul. Olsztyńskiej. Dzięki działaniom podjętym przez Dyrekcje szkoły Panią Marzenę Sztygar, Andrzejowi Kowalczysowi Radnemu Miasta Gdańsk i mojej skromnej osoby udało się to osiągnąć.  Dzieci i osoby korzystające z tego chodnika będą mogły bez obaw z niego korzystać.
        

Niestety nadal będzie ciemno.
Niestety odpowiedź z dnia 20.02.2019 na interpelacje Andrzej Kowalczys Radny Miasta Gdańska jest taka sama jak na poprzednią interpelacje z 21.02.2018 r. Po prostu ręce opadają, czyli wskazania w odpowiedzi na interpelacje z 21.02.2018 r. nie zostały w żaden sposób zrealizowane przez cały rok. Tak wynika z tej odpowiedzi. Czyli poczekamy następny rok może, łaskawie GZDI zapyta się spółdzielni czy poczynią coś w tej kwestii. Ja już wiem że spółdzielnia nie przewiduje inwestycji. Nawet nie zostało uwzględnione w interpelacji wskazane rozwiązanie. Chyba nie tak powinno to działać. Zapraszam o 19:00 zobaczyć jak wygląda sytuacja.
 


Światełko w tunelu w sprawie oświetlenia chodnika biegnącego przy ogrodzeniu Szkoła Podstawowa nr 80 w Gdańsku od ul. Olsztyńskiej do ul. Opolskiej. Do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo od Dyrekcji SP 80 w tej sprawie jaki i głosy od rodziców. O interwencję poprosiłem Andrzej Kowalczys Radny Miasta Gdańska który już rok temu pisał w tej sprawie interpelacje. Nie ma co się poddawać właśnie poszła następna interpelacja. Mam nadzieje że tym razem uda się osiągnąć sukces.

Dyrekcja szkoły jak i rodzice są zaniepokojeni brakiem oświetlenia na chodniku prowadzącym do szkoły. Dzieci wracające z zajęć pozalekcyjnych boją się iść do domu tym chodnikiem z powodu egipskich wręcz ciemności.  Jest to 100 m odcinek chodnika biegnący przy ogrodzeniu szkoły od ul. Olsztyńskiej do ul. Opolskiej. 21 Lutego 2018 r. Radny Miasta Andrzej Kowalczys wystąpił w tej sprawie z interpelacją do Prezydenta Miasta Gdańska.  Niestety odpowiedź z dnia 09.03.2018 r. nie była satysfakcjonująca. Użytkownikiem wieczystym przylegającego terenu do szkoły jest spółdzielnia Przymorze, wobec czego miasto nie może przeprowadzić inwestycji.

 Interpelacja - wniosek (pobierz)


 Interpelacja - wniosek odpowiedź (pobierz)


Mija już prawie rok, a nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Bardzo bym chciał zobaczyć pismo z ZDIZ w tej sprawie do Spółdzielni Mieszkaniowej Przymorze i odpowiedź spółdzielni.
 
Coraz bardziej mam wrażenie jakby mieszkańcy spółdzielni nie byli już mieszkańcami miasta gdzie odprowadzają podatki.
 
Jak napisałem wcześniej chodnik znajduje się przy ogrodzeniu szkoły, która to znajduje się na działce miasta. Przy odrobinie chęci i dobrej woli na tym terenie można było by umieścić 4 latarnie oświetleniowe. Nadmienię, że chodnik  prowadzi do szkoły jak i do pętli tramwajowej Zaspa, z ktorego korzysta bardzo dużo mieszkańców Przymorza Wielkiego jak i Zaspy Rozstaje.
 
Bardzo dobrym rozwiązaniem i szybkim, jest montaż Lampy solarnej LED. Zastosowanie oprawy LED ze sterownikiem pozwalającym na redukcję mocy oświetleniowej oprawy LED. Dzięki sterownikowi z funkcją regulacji natężenia światła możemy z lampy zaprojektowanej na 8 godzin pracy uzyskać praktycznie całonocną pracę zimą.

@ Grzegorz Ptaszyński
Wróć do spisu treści