przejscia - Grzegorz Ptaszyński Radny Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Wnioski o przejścia dla pieszych ul. Obrońców Wybrzeża i ul. Dąbrowszczaków.

 
20.08.2018 r. złożyłem w imieniu Rady Dzielnicy na wniosek mieszkańców trzy zapytania o możliwości utworzenia nowych przejść dla pieszych. Na Przymorzu Wielkim zamieszkuję dużo osób w podeszłym wieku, rozmieszczone obecnie przejścia dla pieszych są w znacznej odległości od siebie co utrudnia przemieszczanie się po dzielnicy. Na ul. Kołobrzeskiej jak i ul. Jagiellońskiej przejścia te są zlokalizowane częściej co bardziej umożliwia swobodne przemieszczanie się mieszkańców.
 

Dwa wnioski dotyczyły:
 
- ul. Obrońców Wybrzeża 10 A ( falowiec). Kiedyś w tym miejscu było przejście.
 
- ul. Obrońców Wybrzeża 2 (na wysokości sklepu Pepco)
 

Trzeci wniosek dotyczył ul. Dąbrowszczaków  na wysokości posesji 20. Od strony parku Reagana gdzie zostały utworzone miejsca parkingowe z chodnikiem który nie prowadzi nigdzie, jak również brak możliwości przejścia na drugą stronę ulicy. W poprzednich latach została utworzona utwardzona alejka prowadząca z parkingu na park Regana. Mieszkańcy ul. Dąbrowszczaków nie mogą legalnie skorzystać z tej alejki ponieważ brak przejścia dla pieszych uniemożliwia to. Na dzień dzisiejszy dużo osób przechodzi w tym miejscu chcąc skorzystać z utworzonej alejki.
 
Mam nadzieje, że uda nam się utworzyć przejścia aby można było swobodnie i bezpiecznie przemieszczać się po dzielnicy.
Obrońców Wybrzeża 10A
Obrońców Wybrzeża przy Pepco
Dąbrowszczaków
@ Grzegorz Ptaszyński
Wróć do spisu treści