wybory_rd - Grzegorz Ptaszyński Radny Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści

16.01.2019 r. zakończyła się kadencja Radnych Rad Dzielnic.

Nadal będą funkcjonować ich Zarządy, przynajmniej do czasu kolejnych wyborów - dopiero wtedy kończy się ich kadencja. Członkowie Zarządu mogą prowadzić nadal pewne sprawy, reagować i interweniować na prośbę i sygnały mieszkańców,  nie mogą jednak  już podejmować żadnych uchwał ani wydatkować publicznych pieniędzy.

 
Wybory do Rad Dzielnic odbędą się 24 marca 2019. Macie już swoich kandydatów?

 
Zgłaszać się mogą mieszkańcy danej dzielnicy, w której chcą kandydować, i którzy są ujęci w stałym rejestrze wyborców na terenie danej dzielnicy.

 
Nie może kandydować : Radny Miasta Gdańska, a także osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Gdańsku czy na stanowisku kierowniczym w jednostce organizacyjnej, jak również osoba skazana prawomocnym wyrokiem.
 

Od wyborców zależy nie tylko skład personalny Rady Dzielnicy, ale też budżet, jaki będzie do wykorzystania. W nowej kadencji budżety - zależy od frekwencji – będzie wynosić odpowiednio: 12, 15 lub 18 zł na mieszkańca. Jest więc o co się starać.
 

Pieniądze z budżetów RD mogą być wydawane m.in.
 
Działania tzw. miękkie:
 
- na działania integracyjne, w tym organizację festynów dla mieszkańców,
 
- wsparcie dla organizacji społecznych działających na rzecz mieszkańców,
 
- dofinasowania wsparcia działań  pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli.
 
Działania tzw. twarde
 
-  w tym nowe ławki czy urządzenia na placu zabaw lub siłowni "pod chmurką" na terenach należących do miasta.
 
Sposób wykorzystania tych środków wskazywać będą już nowe Rady Dzielnic, te które wybierzemy w niedzielę, 24 marca 2019 r.
 
 
Radni Dzielnicowi interweniują również w konkretnych sprawach w urzędach, np. w sprawie pilnego, zdaniem mieszkańców, remontu ulicy. Analizują też często miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i konsultują je z mieszkańcami.
 
 
Zapraszam i zachęcam do uczestnictwa w wyborach do Rad Dzielnic.
 

Grzegorz Ptaszyński
@ Grzegorz Ptaszyński
Wróć do spisu treści